Kinestetik olarak masum, potansiyel olarak azılı suçlu.
Home Theme camon bitchess Submit

taskafaliblog:

herkesin yaşadığı şeyi ne de güzel anlatmışlar :)

(uykulugunler gönderdi)

Sigara sağlığa insanlar kadar zararlı değildir, içebilirsiniz…

kremsantilijelibon:

İşte hayalimde ki destek. Budur.

(Kaynak: bulutlarkadarsonuzz, burunfakiri gönderdi)

piketcadisi:

Kavgaları bile tatlı tek çift.

(burunfakiri gönderdi)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter
>